Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The birth of sociology as a science
2 Relationship between The Enlightenment and sociology
3 The birth of classical sociology
4 Auguste Comte
5 Auguste Comte
6 E. Durkheim
7 E. Durkheim
8 K. Marx
9 Midterm exam
10 K. Marx
11 K. Marx
12 V. Pareto
13 V. Pareto
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu [1] ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev: Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1989.
Ders Kaynakları [2] Hirszowicz, Maria (1981) Industrial Sociology: An Introduction, Oxford: Penguın Books,
[3] Sezer Baykan,( 1997) Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi, İstanbul Ünv. Ed. Fak. Yayınları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
[4] Kumar, Krishan ( 1999), Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, çev. Mehmet Küçük,, Ankara: Dost Kitapevi.

Döküman Paylaşımı

; ;