Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: What happened in the 17th Century?
2 Descartes and Bacon: New Method
3 Cartesian Philosophy: Dualist Understanding of Subtance
4 Descartes
5 Malebranche
6 Spinoza
7 Leibniz
8 Empiricism versus Rationalism
9 Midterm exam
10 General Evaluation on the Kantian Philosophy
11 Kantian Philosophy
12 Fichte, Schelling
13 Hegel
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu Cevizci, Ahmet, “17.yy Batı Felsefesi Tarihi”, Asa Yayıncılık, Bursa, 2004.
Mehmet Saffet, Muasır Avrupa Felsefesi, İstanbul, 1933
Ders Kaynakları Berkeley (1984) Hylas İle Philonus Arasında Üç Konuşma Çev: Sahir Sel, Sosyal Yay., İstanbul
Bumin T (1996) Tartışılan Modernlik, Descartes ve Spinoza, Yapı Kredi Yay., İstanbul
Hünler, S.Z (2003) Üç Adalı, Paradigma Yay., İstanbul
Weber, A (1984) Felsefe Tarihi, Sosyal Yay. İstanbul
Malebranche, (1989) Hakikatin Araştırılması Çev. M. Katırcıoğlu, MEB Yay., İstanbul
Lebniz (1988) Monodoloji Çev. S.Kemal Yetkin, MEB Yay., İstanbul

Döküman Paylaşımı

; ;