Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Issues in the Health Sector
2 Paradigm Transformation in Health
3 History of Health Reform in Europe
4 History of Health Reform in Europe
5 History of Health Reform in Turkey
6 History of Health Reform in Turkey
7 Transformation of Health System in Turkey
8 Health Transformation Program
9 Basic Components of the Health Transformation Program
10 Basic Components of the Health Transformation Program
11 Basic Components of the Health Transformation Program
12 Health Transformation Practices
13 Health Transformation Practices
14 Health Transformation Practices

Kaynaklar

Ders Notu

T.C. Sağlık Bakanlığı (2003), Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

Ders Kaynakları

T.C. Sağlık Bakanlığı (2012), Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

World Bank - World Health Organization - T.C. Sağlık Bakanlığı (2012), Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

World Health Organization (2012), Successful Health System Reforms: The Case of Turkey, WHO Regional Office for Europe Publications, Copenhagen.

Richard B. Saltman ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman ve Michael R. Reich (2010), Sağlık Reformunun Doğru Yapılması: Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

Çağlar Keyder (Ed.) (2011), Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2012), Stratejik Plan: 2013-2017, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2007), Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2008), Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2010), Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı Uyum Çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

OECD & World Bank (2008), OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD Yayınları.

World Bank (2002) ,Türkiye: Yaygınlığı ve Verimliliği İyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar, Dünya Bankası İnsan Geliştirme Sektörü Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Rapor No:24358-TU.

B. Serdar Savaş et. al. (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey, Copenhagen: European Observatory on Health Care Systems, Vol.4, No.4.

Edward Bramley et. al. (2002), Global Principles for Better Health Care: A Guide for Policymakers, IFPMA & NERA Publishing, London.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2001), Herkese Sağlık: Türkiye'nin Hedef ve Stratejileri, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı (1993), Ulusal Sağlık Politikası, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı (1992), Türkiye Sağlık Reformu-Sağlıkta Mega Proje, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.


Döküman Paylaşımı

; ;