Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Cost accounting as a cost management tool and basic cost concepts Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
2 Cost management in health institutions, organization and registry arrangement Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
3 Classification of expenses in health institutions and examination of cost elements Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
4 Cost calculation methods and systems in health institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
5 Expenditure centers and distribution in health institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
6 Expenditure centers and distribution in health institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
7 Determination of service costs in health institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
8 Determination of service costs in health institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
9 Determination of Disease Costs in Health Institutions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
10 Cost-volume-profit analysis in hospitals Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
11 Cost-volume-profit analysis in hospitals Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
12 Strategic cost approaches in decision making Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
13 Use of cost information in profit planning and pricing decisions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject
14 Use of cost information in other administrative decisions Review of the recommended resources and the articles to be given by the Instructor on the subject

Kaynaklar

Ders Notu

Nermin Özgülbaş, 2014, Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara

İsmail Ağırbaş, 2014, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara

Mehmet Top, 2013, sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, Açıköğretim Fakültesi yayınları, Eskişehir

Hüseyin Mert, 2012,Hastane İletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, Ankara

Ders Kaynakları

Ahmet Vecdi Can, 2009, Maliyet Muhasebesi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.


Döküman Paylaşımı

; ;