Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Reviewing and Discussion of Concepts Related to Management Thought
2 Pre-industrial Revolution and Management Approaches
3 Classification of Management Theories
4 Classical Management Theory and its Reflections in Health Institutions
5 Classical Management Theory and its Reflections in Health Institutions
6 Neo- Classical Management Theory and its Reflections in Health Institutions
7 Modern Management Theory and its Reflections in Health Institutions
8 Modern Management Theory and its Reflections in Health Institutions
9 Postmodern Management Theory and its Reflections in Health Institutions
10 Postmodern Management Theory and its Reflections in Health Institutions
11 Projects and presentations
12 Projects and presentations
13 Projects and presentations
14 Projects and presentations

Kaynaklar

Ders Notu

Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979

Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 15. baskı, beta yayınları, 2014

Ders Kaynakları

Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979

Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 15. baskı, beta yayınları, 2014

Şimşek, M.Şerif ve Said Kıngır (2006), Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler, Nobel Yayın ve Dağıtım, İstanbul
Yönetim Teorileri ve Yaklaşımlarına İlişkin Makale ve Bildiriler

Makaleler


Döküman Paylaşımı

; ;