Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Theoretical foundations of organizational development
2 Theoretical foundations of organizational development
3 Key elements of organizational development
4 Organizational development process and phases
5 Factors affecting the success of organizational development activities
6 Intervention techniques related to the organizational system
7 Intervention techniques related to the organizational system
8 Structural intervention techniques for subgroup systems of organization
9 Midterm Exam
10 Structural intervention techniques for subgroup systems of organization
11 Intervention techniques related to organizational system oriented processes
12 Intervention techniques related to organizational system oriented processes
13 Intervention techniques for subgroup systems of organization
14 Intervention techniques for subgroup systems of organization

Kaynaklar

Ders Notu

Koçel, Tamer (2005) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul;
Dinçer, Ö. (1994) Örgüt Geliştirme: teori, uygulama, ve teknikeri;
Aktan, Coşkun Can (2003) Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık,İstanbul;
Yeniçeri, Özcan (2002) Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Ders Kaynakları

Daft, R.L.. (1998) Organization Theory and Design, South-Western College Publishing .
Çağlar, İrfan (2013), Örgüt Geliştirme (Küresel Normlu Çağdaş Değişim Yönetimi Aracı Olarak),Nobel Basım yayın, Ankara.
Singh, M., Waddell, D. (2004) E-business


Döküman Paylaşımı

; ;