Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts, features and required skills of entrepreneurship
2 Types, culture and motivation of entrepreneurship. Family companies.
3 Entrepreneurship of women. Entrepreneurship ethics in Turkey.
4 Organizational culture. Communication and network of entrepreneurship. Entrepreneurship and franchising.
5 Local entrepreneurship. Can everybody be an entrepreneur?
6 Entrepreneurship financing.
7 Concepts and components of business plan (market research, marketing plan, production plan, managerial plan, and financial plan). Business plan examples.
8 Definition, features and classification of project.
9 Project management and organization.
10 Logical framework approach.
11 Budgeting in project management.
12 Control and reporting in project management.
13 Risk management in project management.
14 Project presentations of the students.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara.
2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul.
3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi.
4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.

Döküman Paylaşımı

; ;