Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 KIT A REGULATION AND WRITING
2 KIT A REGULATION AND WRITING
3 MESKER STUDY
4 MESKER STUDY
5 MESKER STUDY
6 MESKER STUDY
7 MESKER STUDY
8 MESKER STUDY
9 VIZE
10 WİTH DIFFERENT TYPES OF WRITING PAGE LAYOUT
11 MESKER STUDY
12 MESKER STUDY
13 MESKER STUDY
14 OVERVIEW

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları YAZIR, M. Bedreddin, Yazı ve Kalem Güzeli
SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar
SUBAŞI, Hüsrev, Yazıya Giriş
ALPARSLAN, A. (1999). Osmanlı Hat Sanatı Tarihi. İstanbul.
DERMAN, M. U. (1982). Türk Hat Sanatının Şâhaserleri. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayını.
ÖZÖNDER, H. (2003). Ansiklopedik Hat Tezhip Sanatları Deyim ve Terimleri Sözlüğü. Konya.
ACAR, M. İ. (1999). Türk Hat Sanatı ( Araç, Gereç ve formlar ). İstanbul: Antik A. İ. Kültür Yayınları.

Döküman Paylaşımı

; ;