Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Modernity I
3 Modernity II
4 Language
5 Misticism
6 Marxism I
7 Marxism II
8 History
9 Progress
10 Style
11 Exception
12 Geography I
13 Geography II
14 Conclusion

Kaynaklar

Ders Notu -Dellaloğlu Besim; Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya, Ayrıntı, 2012, 185 s.
-Dellaloğlu, Besim(derleyen); Benjamin, Say, 2013, 268 s.
Ders Kaynakları -BENJAMIN, Walter & ADORNO, Theodor; The Complete Correspondence 1928-1940, Harvard University Press, 1999.
-BENJAMIN, Walter; Bin Dokuz Yüzlerin Başında Berlin’de Çocukluk, çev: Tevfik Turan, YKY, İstanbul, 2004.
-BENJAMIN, Walter; Brecht’i Anlamak, çev: Haluk Barışcan, Aydın İşisağ, Metis, İstanbul, 1984.
-BENJAMIN, Walter; Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism,Verso, London, 1985.
-BENJAMIN, Walter; Correspondance (1910-1928), Aubier, 1979.
-BENJAMIN, Walter; Correspondance (1929-1940), Aubier, 1979.
-BENJAMIN, Walter; Çocuklar, Gençlik ve Eğitim Üzerine, çev: Mustafa Tüzel, Dost, Ankara, 2001.
-BENJAMIN, Walter; Ecrits Autobiographiques, Choix Essais, 1994.
-BENJAMIN, Walter; Ecrits Français, Gallimard, 1991.
-BENJAMIN, Walter; Estetize Edilmiş Yaşam, derleyen ve çeviren: Ünsal Oskay, Dost, Ankara, 1982.
-BENJAMIN, Walter; Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, çev: Ali Cengizkan, YGS, İstanbul, 2001.
-BENJAMIN, Walter; Images de Pensée, Christian Bourgois, 1998.
-BENJAMIN, Walter; Le Concept de Critique Esthétique dans le Romantisme Allemand, Flammarion, 1986.
-BENJAMIN, Walter; Parıltılar, çev: Yılmaz Öner, Belge, Istanbul, 1990.
-BENJAMIN, Walter; Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, YKY, Istanbul, 1995.
-BENJAMIN, Walter; Sur le Haschich, Christian Bourgois, 1993.
-BENJAMIN, Walter; Tek Yön, çev: Tevfik Turan. YKY, Istanbul, 1999.
-BENJAMIN, Walter; The Arcades Project, Harward University Press, 2002.
-BENJAMIN, Walter; The Origin of German Tragic Drama, Verso, 1996.

Döküman Paylaşımı

; ;