Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Illumination Art in Turk States Before Anatolian Selçuk State
2 Illumination Art in Anatolian Selçuk State
3 Illumination Art in Turk States After Anatolian Selçuk State
4 General View on Illumination Art İn Ottomans
5 Early Period Ottoman Illumination Art
6 14.-15. Centuries Progressing İn Illumination Art
7 Classical Period Ottoman Illumination Art
8 16. Century progressing In Illumination Art
9 Vize Examination
10 17. Century Prossesing In Illumination Art
11 Late Period Ottoman Illumination Art
12 18. Century Prossesing İn Illumination Art
13 19.Century Progressing In Illumination Art
14 From 20. Century To Nowadays İn Illumination Art

Kaynaklar

Ders Notu

Derste ders notlarıanlatılır,gösterilir ve yazdırılır; gerektiğinde ders notları fotokopi olarak dağıtılır; belli durumlarda temel nitelikli kitapların belli kısımlarına yönlendirilir, konularla ilgili araştırma ödevi verilir.

Ders Kaynakları

ERSOY, Ayla, Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul 1988. ÖZEN, Mine Esiner, Türk Tezhip Sanatı, Gizem Yayınevi, İstanbul 2003. ÖZKEÇECİ, İlhan-Şule Bilge Özkeçeci, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul 2007.,Osmanlı Ans.C.9-12, Yeni Türkiye Yayınları Ankara, Türkler Ans.C.10-12, Yeni Türkişyer Yayınları, Ankara., Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,C.2, Ircıca, İstanbul, Halil İnalcık-Günsel Renda,Osmanlı Uygarlığı,C. 2, Ankara 2004., DİA, maddeler,C.1-44,


Döküman Paylaşımı

; ;