Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction, content of the course, audience-film relation, fonctions of film analyses, film analysis in the tradition of film culture, problem of subjectivity-objectivity, critical approaches
2 Basic concepts of film analysis, essentials of film language ingredients
3 The structure and the elements of mise-en-scene and film editing, examining cinematografic elements by using examples.
4 Formalism and realism: alternative narration forms and using cinematographic elements, searching reality in film
5 Semiotic approaches, essential cancepts of semiology, semiotic methods
6 Using semiotic methods : film example
7 Autuer theory and auteur criticism: using autuer theory in film analysis: Ingmar Bergman’s cinema
8 Genre-film criticism and the general characteristics of film genres, Hollywood and narrative form, film example
9 Sociology - history and cinema: critical contexte
10 Ideological approaches, film analysis in production and distribution perspective
11 Feminist film theory: essential concepts, using feminist theory in film analysis
12 Psychoanalytic approachs: essential concepts and types and the use of psychoanalysis in film analysis
13 Intersection of different approaches in film analysis and discussions, film example
14 Intersection of different approaches in film analysis and discussions, film example

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Corrigan, Timothy (2008). Film Eleştirisi El Kitabı (çev. Ahmet Gürata), Ankara: Dipnot Yayınları.
Foss, Bob (2009). Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji (çev. Mustafa Gerçeker), İstanbul: Hayalbaz Kitap.
Monaco, James (2002). Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası (çev. Ertan Yılmaz), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Oluk, Ayşen (2008). Klasik Anlatı Sineması, İstanbul: Hayalet Kitap.
Özden, Zafer (2004). Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi, Ankara: İmge Kitabevi Yay.
Parsa, Seyide (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: Multilingual Yay.
Andrew M. Butler (2011). Film Çalışmaları, İstanbul: Kalkedon Yay.
William Indick (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev: ertan Yılmaz, Agora Kitaplığı
Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Blain Brown, Hil Yayınları / Sinema Dizisi
Film Sanatı, David Bordwell , De Ki Yayınları / Sinema Tarihi-Kuramı Dizisi
Film, Biçim ve Kültür, Robert Kolker, De Ki Yayınları
Sanat Sineması Üzerine, Ali Karadoğan, De Ki Yayınları
Modernizmi Seyretmek, Andras Balint Kovacs, De ki yayınları
Film çözümlemesinde Jungcu Yaklaşım, Luke Hockely, Es yayınları
Filmde Yöntem ve Eleştiri, Ertan Yılmaz, De ki yayınları

Döküman Paylaşımı

; ;