Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The aim of the course and to introduce the principles of presentation, design and composition design.
2 Identifying four different objects from the Evani group and starting the pattern studies on the form.
3 Determining the area before the pattern and composition fiction on the first form determined, dividing into certain ratios and starting the mold making process.
4 Evaluation of the studies. Approval of drawn patterns and compositions.
5 Application of the approved pattern works by transferring the tiles to the object, sketch works are started for the other object.
6 Quiz exams, the first six weeks and the work of the file is evaluated.
7 Approval of the second study and transferring it on the object, starting the third object sketch work.
8 Implementation of the second study is completed and the other work is continued.
9 Completion of the sketch work of the last work, glazing of finished objects, pre-baking preparation.
10 Quiz: Evaluation of the working process.
11 Beginning the implementation for the third object, starting the other object sketch work.
12 Examination: Evaluation of the process.
13 Application of the last work, preparation of the oven and glazing the objects.
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları
  1. Türk tezyini sanatlarında Motifler.(Dr. İnci A. Birol-Prof. Dr. Çiçek Derman.) Kubbealtı Neşriyat, 2014 
  2. Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, (Azade Akar-Cahide Keskiner), Tercuman Yayınları,İstanbul,1978.
  3. Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen, (İnci A. Birol), Kubbealtı Neşriyat, 2018,
  4. Nurhan Atasoy – Julian Raby, Türkiye Ekonomi Bankası, 1989
  5. Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Gönül Öney – Zehra Çobanlı), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007
  6. Sadberk Hanım Müzesi Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonu –Kütahya- , Hülya Bilgi-İdil Zanbak, Sadberk Hanım Müzesi Yayınları, 2018
  7. Osmanlı Uygarlığı II, Halil İnalcık-Günsel Renda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009

Döküman Paylaşımı

; ;