Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Management philosophy: conceptual and theoretical discussion
2 Mukaddime- Ibn-i Haldun
3 Kutadgu Bilig
4 Siyasetname- Nizamül Mülk
5 El Medinetül Fazıla (Erdemli Şehir)- Farabi
6 Doğunun Hükümdarı- Abdulhamid El Katib
7 Hükümdarlık Sanatı (Adabu´l-Muluk)- Ebu Mansur Es-Sealibi
8 Ara Sınav
9 Koçibey Risalesi
10 Ahlak-ı Alai – Kınalızade Ali Efendi
11 Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar- Katip Çelebi
12 Devlet Adamlarına Öğütler- Defterdar Sarı Mehmet Paşa
13 Managers-Managed Relationships in Siysaetnames
14 Basic principles of governance in Siyasetnames

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

• Uğur Keskin- Yönetim Felsefesi (2012), Değişim Yayınevi
• H. Bahadır Türk- Çoban ve Kral: Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi (2012), İletişim Yayınları
• Mukaddime- İbn-i Haldun (2013), Dergah Yayınevi
• Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib (2008), Kabalcı Yayınevi
• Siyasetname- Nizamül Mülk (2011), Dergah Yayınları
• İdeal Devlet- Farabi, ( 2013), Divan Kitap
• Doğunun Hükümdarı- Abdulhamid El Katib (2007), Antik yayınevi
• Hükümdarlık Sanatı- Ebu Mansur Es-Sealibi, (1997), İnsan yayınevi
• Ahlak-ı Alai- Kınalızade Ali Efendi, (2012), İz Yayınları


Döküman Paylaşımı

; ;