Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Information about the course content
2 Dadaism, Surrealism
3 Abstract Expressionism
4 Pop Art, Op Art
5 Quiz / Minimalism
6 Conceptual Art, Arte Povera
7 Performance Art, Fluxus
8 Land Art, Body Art
9 Quiz / Feminist Art
10 Process Art, Kynetic Art
11 Post-Pop Art, Hyperrealism
12 Midterms exam
13 Video Art
14 Art of the digital age

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık
Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood,
Küre Yayınları
Modernizmin Serüveni, Der. Enis Batur, YKY
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları
New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Serge Guilbaut, Sel Yayıncılık
Sanat Manifestoları, Ali Artun, İletişim Yayınları
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Avangard Kuramı, Peter Bürger, İletişim Yayınları
Bir Katedral İnşa Etmek (Tartışma: Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis, Joseph Beuys), Sel Yayıncılık
Sanat / Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Kolektif, İletişim Yayınevi
Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri - Sanat Müzeleri 1 ve Sanat Müzeleri 2, Derleme, İletişim Yayınevi
Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Rıfat Şahiner, Yeni İnsan Yayınları

Döküman Paylaşımı

; ;