Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Course description and reference books
2 General statistical definitions
3 Mean, variance and standard deviation
4 Common method variance and sample questions
5 Analysis of variance technique and sample questions
6 Correlation analysis and sample questions
7 Regression analysis and sample questions
8 Chi-square tests and sample questions
9 Linear correlation non-linear regression
10 Random sampling
11 Materiality control
12 The correlation coefficient
13 Observation and testing concepts
14 The homogeneity of the control, T-distribution

Kaynaklar

Ders Notu

1- Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notları
2- Yıldırım, M.B., Dere, S., 2005, Uygulamalı İstatistik, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir.
3- Özdamar, K., 2003, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı

; ;