Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1.YILMAZ, Serhat, Bilgisayar İle Sayısal Çözümleme, Kocaeli Üniv. Yayınları, No:168, Kocaeli, 2005.
2.BAKİOĞLU, Mehmet, Sayısal Analiz, Birsen Yayınevi, 2004.
3.ARİFOĞLU, Uğur ve KUBAT, Cemalettin, Matlab ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2003.
4.ÇANKAYA, İlyas ve AKGÜN, Devrim, Matlab ile Meslek Matematiği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.
5.KREYSZIG, Erwin, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1993.


Döküman Paylaşımı

; ;