Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Meeting and general brief of the course
2 Transformation and Changing debates in TFP
3 Decision Making Process in Turkish Foreign Policy
4 TFP and the Middle East-1: Tunusia, Libya and Egypt Revolutions
5 TFP and the Middle East-2: Israel Syria, Iraq and Iran and general assestment about Middle East
6 TFP and The USA
7 TFP and NATO
8 TFP and Caucasia
9 Midterm Exam
10 TFP and European Union
11 TFP and European Union
12 TFP and Russia
13 Water and Energy Issues
14 AK Parti?s Foreign Policy

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiyenin Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre Yayınları: 2001), ss. 1-218.
2. Zeynep Dağı (Edt.), AK Partili Yıllar Orion Kitabevi, 2006
3. F. Stephen Larrabee, Türk Dış Politikası ve Güvenlik Politikası: Yeni Boyutlar, Yeni Güçlükler, Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru içinde, ss.23-53.
4. Ian O. Lesser, Türk İç Yapısındaki Değişimler ve Bunların Dış Politikaya Etkileri, Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru içinde (Ankara: ASAM, 2001), ss. 7-22.
5. William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003
6. Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (der.), Türkiye?nin Değişen Dış Politikası,Ankara: Nobel Yayınevi, 2010.
7. Ertan Efegil, Türkiyenin Orta Asya Politikasının Rasyonalitesi, Avrasya Dosyası, Cilt 12, Sayı 1, 2006, s. 271 290.
8. Ertan Efegil ve Mehmet S. Erol, Türkiye AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Ankara: Alp yayınevi, 2007.
9. Baskın Oran, Türk DIş Politikası III:2001-2012, Kurtuluş Savaşından Günümüze Olgular, Belgeler Yorumlar, İletişim Yayınları, 2013.

Döküman Paylaşımı

; ;