Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu

Yavuz, K.(2013), Günümüzde İnancın psikolojisi, Boğaziçi yayınları, Ankara

Ders Kaynakları

Cüceloğlu, D.(1991), insan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, istanbul

Hökelekli, H.(1993),Din Psikolojisi, T.D.Vakfı Yayınları, Ankara

Aydın, A. R. (2004), Birey ve Din, insan yayınları, İstanbul

Bahadır, A.(2011), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul


Döküman Paylaşımı

; ;