Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The United Nations Human Rights Protection System
2 Regional Systems of Human Rights Protection
3 Human Rights Law Control Systems
4 Recording of Rights Regime
5 Case analysis method
6 Practical Exercise 1: Right to Life and Prohibition of Torture
7 Practical Exercise 2: Right to Liberty and Security of Person
8 Practical Exercise 3: Right to a Fair Trial
9 Practical Exercise 4: Right to Respect for Private Life and Family Life
10 Practical Study 5: Freedom of thought, expression and freedom of association
11 Practical Study 6: Environmental Rights
12 Practical Study 7: Indirect Protection of Social Rights
13 Practical Study 8: Property Rights
14 Assessment- summary

Kaynaklar

Ders Notu

M. Semih GEMALMAZ, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukuunun Genel Teorisine Girşi Cilt 1-2, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 8.Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012

Yasemin ÖZDEK, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye: AİHS sistemi, AİHM Kararlarında Türkiye, TODAİE, Ankara, Mart 2004,

A.Şeref GÖZÜBÜYÜK ve Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 11. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş, 11. Bası, Turhan Kitatabevi, Ankara, 2016

Ders Kaynakları

 

Halil KALABALIK, İnsan Hakları Hukuku: Kavram-Uygulama-Hak ve Ödevler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013

Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Gözden geçirilmiş 3.Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, 2012


Döküman Paylaşımı

; ;