Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General psychology and religion
2 Religious sentiment and religious thught
3 Religious acts and life
4 Dynamic humanbeing and his/her change
5 Human development and religion
6 Youth and religion
7 Religious attitudes and behaviour
8 The psychology of mystisizm
9 Religious life and egotizm
10 Religious conversion
11 Structure of family and religion
12 The Islamic World and religion
13 New developments in psychology of religion
14 Society and religion

Kaynaklar

Ders Notu

Yavuz, K.(2013), Günümüzde İnancın psikolojisi, Boğaziçi yayınları, Ankara

Ders Kaynakları

Cüceloğlu, D.(1991), insan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, istanbul

Hökelekli, H.(1993),Din Psikolojisi, T.D.Vakfı Yayınları, Ankara

Aydın, A. R. (2004), Birey ve Din, insan yayınları, İstanbul

Bahadır, A.(2011), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul


Döküman Paylaşımı

; ;