Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Criticism Theories of Literature Science
2 Reflection
3 Reflection
4 Social Reality
5 Historical- Social- Economical Rewiew
6 Community- oriented Rewiew
7 Text- Oriented Rewiew
8 Text- Oriented Criticism
9 Paratextual Criticism
10 Stylistic Rewiew
11 Stylistic Rewiew
12 Author-oriented Rewiew
13 Author und Freund Research
14 Author- Reader

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -Angelika Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik
- Thomas Bleicher: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
- Peter V. Zima: Komparatistik
- Dionys Durisin: Vergleichende Literaturforschung
- Thomas Bleicher: Elemente einer komparatistischen Imagologie
- Hugo Dyserinck: Komparatistische Imagologie
- Götz Pochat: Images in Kunst und Kunstkritik
-Friederike Hetsch: Omagologie des Islams in der neueren und neuesten spanischen
Literatur.
- Binnaz Baytekin; Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim
- Binnaz Baytekin, Alman Edebiyatında İki Almanya?nın Birleşmesi Olgusu
- R. Wellek ve A. Warren, Yazın Kuramı
- Carloni ve Filloux, Eleştiri Kuramları
- Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
- Terry Eaglaton, Eleştiri ve İdeoloji
- Berna Moran, Edebiuyat Üzerine Makaleler
- Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları
- Berna Moran: Feminist Eleştiri Kuramı
- Ali Galip Yener: Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat

Döküman Paylaşımı

; ;