Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to vocational guidance The relevant sections will be read from the specified sources.
2 Factors affecting career choice The relevant sections will be read from the specified sources.
3 Factors affecting career choice The relevant sections will be read from the specified sources.
4 Measuring skills and success The relevant sections will be read from the specified sources.
5 Measuring interests, attitudes and personality The relevant sections will be read from the specified sources.
6 Using of the tests The relevant sections will be read from the specified sources.
7 Vocational guidance in primary education The relevant sections will be read from the specified sources.
8 ocational guidance in secondary and higher education The relevant sections will be read from the specified sources.
9 Feature factor compatible theories The relevant sections will be read from the specified sources.
10 Feature factor compatible theories The relevant sections will be read from the specified sources.
11 Psychodynamic career approaches The relevant sections will be read from the specified sources.
12 Developmental approaches The relevant sections will be read from the specified sources.
13 Social-cognitive approaches The relevant sections will be read from the specified sources.
14 Assessment The relevant sections will be read from the specified sources.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Kuzgun, Y, Bacanlı, F. (2012). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Nobel Yayın evi.

Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Nobel Yayın evi.

 


Döküman Paylaşımı

; ;