Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 1920 -1945 Turkish-Russian
2 Issue of the Turkish Straits
3 Emergence of the East and West Blocks
4 Relations Relations with USA and NATO
5 Turkey and European Union
6 Turkey and Greece
7 Issue of the continental shelf
8 Cyprus
9 Western Thrace
10 Human Rights
11 Relations with Russia and the Turkish states of the Central Asia
12 Turkey and Balkans
13 Turkey and Water Policy
14 Alliance of Civilizations

Kaynaklar

Ders Notu Türk Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları, Dışişleri Bakanlığı Yay, Ankara 1973.
Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası, İsstnbul 1983.
William Hale, Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, İstanbul 2010.
Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul 2013.
Ders Kaynakları Türk Dış Politikasında 50 Yıl İkinci Dünya Savaşı Yılları, Dışişleri Bakanlığı Yay, Ankara 1973.
Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası, İsstnbul 1983.
William Hale, Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, İstanbul 2003.
Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, İstanbul 2010.
Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul 2013.

Döküman Paylaşımı

; ;