Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts of the course and principles of Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.43-52.
2 The theory of expansion of economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.25-58; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001, ss.152-157.
3 Normative balances in Ottoman economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.59-164.
4 Relations between religion and economics Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005, ss.193-212.
5 The classical principles, fundamental values and change of the Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.68-98.
6 Presentations and discussions Presentations and discussions
7 Midterm Midterm
8 Ottoman economic thought between the old and the new Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.165-226.
9 The first breakthroughs in modern economics after the Tanzimat Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.227-278.
10 Modern economic thought between Laissez-Faire and Protectionism Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.279-394.
11
12
13 Presentations and discussions Presentations and discussions
14 Final Final

Kaynaklar

Ders Notu

It is given in the course documents.

Ders Kaynakları

Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001; Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005; Deniz Karaman, Câvid Bey ve Ulûm-ı İktisâdiye ve İctimâiye Mecmûası, Liberte, Ankara 2001; Kenan Göçer, “Son Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Birey: Ulum-ı İktisadiyât ve İctimaiyât Mecmuası ve İktisadiyât Mecmuası Dergisi Örnekleri”, Yayınlanmamış YL Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2002; Zafer Toprak, Türkiye'de Millî İktisat, Doğan Kitap, İstanbul 2012; Zafer Toprak, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908 -1950) Milli Burjuvazi, Milli İktisat - Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995; Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, Ankara 2015; Yener Coşkun, 1908-1918 Millî İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.


Döküman Paylaşımı

; ;