Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic data types and data concepts
NiçinVeriYapısıKullanılır
2 Recursion
3 Lists data structure and applications
4 Linked list, Linked list, double linked lists
5 Stack data structure and applications
6 Queue data structure and applications
7 Priority queue and heap tree
8 Tree data structure and applications
9 Binary search trees and applications
10 Compression algorithms
11 Sorting algorithms (Insertion, Selection, Bubble)
12 Sorting algorithms (Merge, Quick, Heap)
13 Search algorithms
14 Hash tables

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Dr.Rifat ÇÖLKESEN, "Veri yapıları ve algoritmalar", Papatya yayıncılık, 2002.
2. İbrahim Akman, "C ile Veri yapıları", SAS bilişim yayınları, 2002.

Döküman Paylaşımı

NiçinVeriYapısıKullanılır
; ;