Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The origin, description, and characteristics of Turkish Islamic Literature
2 The tradition of Pre-Islamic Literature which is one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature (Oral tradition and epic poetry)
3 The effect of Arabic Literature on Turkish Islamic Literature
4 The effect of Persian Literature on Turkish Islamic Literature
5 Al Quran Al Kareem as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
6 Hadith Sharif as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
7 Akaid, Kalam, Fiqh, Tafsir, and Ilm-i Hal as the contextual sources of Turkish Islamic Literature
8 Sufism as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
9 Siyer and Parables as the contextual sources of Turkish Islamic Literature
10 Tazkirah Ash-Shu´aras as the biographical sources of Turkish Islamic Literature
11 Shakaiku´n-Nu´maniya, Manzûm Chronicles written in verse, Obituary Texts as the biographical sources of Turkish Islamic Literature translation and addendums
12 Tazkirah Al Auliya, Parable Name, Khatirat, and Autobiographies as the biographical sources of Turkish Islamic Literature
13 Mavduatu´l-´Uloom ve Mahzenu´l-?Uloom as the bibliographic sources of Turkish Islamic Literature
14 Kashf az-Zunun, Turkey Bibliyography of Articles, Bibliyography of Turkic Linguistics as the bibliographic sources of Turkish Islamic Literature

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
2. Necla Pekolcay-Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı v.d. (1993), İslâmî Türk Edebiyatı´nda Şekil ve Nev?îlere Giriş, İstanbul.
3. A. Sırrı Levend (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
4. Heyet (2012), Türk-İslâm Edebiyatı Sempozyumu I, İstanbul.
5. Ali Nihad Tarlan (1990), Makaleler, Ankara.
6. Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, Ankara.
7. Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.


Döküman Paylaşımı

; ;