Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concept of folklore, folklore theories
2 Topic, method and problems of folklore
3 Relationship between folklore and history
4 A general look at materials of the first period of islamic history from the point of folklore and analysis of their contribution to each other in the context of interdisciplinary studies
5 Dealing with some examples to establish folkloric structure in islamic societies of the first period
6 Socio-cultural structure: popular beliefs, values
7 Socio-cultural structure: entertainment way
8 Socio-cultural structure: music and musical instruments
9 Socio-economical structure:production and marketing, trade
10 Socio-economical structure: agriculture and food culture
11 Architectural structure: House, house life and building techniques
12 Place of science and technique in daily life, appropriated values pertaining to mathematics, astronomy and the laws of nature
13 Folkloric medicine, public health in early islamic society and its connection with neighbour cultures
14 Rebuilding of the first period of islamic history in the context of folkloric structure

Kaynaklar

Ders Notu

[1] Krohn, Julius (2004), Halk Bilimi Yöntemi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Ders Kaynakları

[2] Tan, Nail (1985), Folklor, İstanbul.
[3] Bozkurt, Nebi (1997): Hadis´te Folklor, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
[4] Hamidullah, M. (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
[5] Öztürk, Levent (2013): İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler, İstanbul: Ensar Yayınları.
[6] Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet´te İslam (2006), İstanbul: Beyan Yayınları.
[7] Öztürk, Levent (2001): Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri, İstanbul: Ayışığı Yayınları.
[8] Bayat, Ali Haydar (2003), Tıp Tarihi, İzmir.


Döküman Paylaşımı

; ;