Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Concepts of History and Source
2 Classification of the Sources
3 Emergence of Islamic Historiography
4 Main Sources of Islamic History
5 Works on Biography of Prophet
6 Siyar and Maghazi Literature
7 Sources of History and Geography
8 Sources of General History
9 Main Sources of Islamic History
10 Tafsir Works as Sources of History
11 Tabaqat Works as Sources of History
12 Nasab Works as Sources of History
13 Hadith Works as Sources of History
14 The Main Characteristic of Historical Sources in the First Five Centuries of Islamic History

Kaynaklar

Ders Notu [1] Horowitz, Josef (2002), İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara.
Ders Kaynakları [2] Rosenthal, Franz (1968), A History of Muslim Histography, Brill.
[3] Hizmetli, S. (1991): İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
[4] Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İsar Yayınları.
[5] Togan, Zeki Velidi (1981): Tarihte Usul, İstanbul: Enderun Yayınları.
[6] Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi, İstanbul: Litera Yayıncılık.
[7] Ağarı, Murat (2002), İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Döküman Paylaşımı

; ;