Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Evaluation of research and publications on the subject
2 The main lines of the pre-Islamic Turkish architecture
3 Development of after Islamic Turkish art and the effects of Great Seljuk
4 Nature of Great Seljuk art and place in Islamic art
5 Great Seljuk architecture
6 Great Seljuk decorative arts
7 The concept of the Anatolian Seljuks
8 Materials, structural elements, the problem of the artist
9 Evaluation
10 Architecture, building types
11 Architecture, building types
12 Architectural ornament
13 Architectural ornament
14 Presentations and Crafts

Kaynaklar

Ders Notu

Will be given by the instructor

Ders Kaynakları

ASLANAPA, Oktay., Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.
ARSEVEN Celal Esad.,Türk Sanatı Tarihi: Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar,İstanbul: Maarif Basımevi,1971.
YETKİN Şerare.,Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi,İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: 1631,1972
ÖNEY Gönül., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1978.
İLTER, Fügen., Osmanlılar´a Kadar Anadolu Türk Köprüleri,Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1978.
MÜLAYİM Selçuk., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı,Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 503 Sanat eserleri dizisi; 1, 1982.
ASLANAPA Oktay., Türk Sanatı,İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklu sanatı Üzerine Görüşler,İstanbul: Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1986.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2. Baskı, Ankara: T.T.K. Basımevi, 1987.
BARIŞTA H. Örcün., Türk El Sanatları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 975, 1988.
ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
Bayburtluoglu, Zafer., Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Erzurum, 1988.
SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı
Bibliyografyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, 1994.
SÜMER, Faruk, Selçuklular Devrinde Doğu Anadoluda Türk Beylikleri, Ankara, 1998.
MÜLAYİM Selçuk., Değişimin tanıkları: Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.
ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.


Döküman Paylaşımı

; ;