Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Change and Definition of Social Change
2 Social Change Theories
3 Education and Social Change
4 Roles of Teachers in Social Change
5 The Role of Education in Turkey's Change Process
6 Major Education Reforms from Past to Present
7 Evaluation of Education Councils
8 Evaluation of Foreign Expert Reports
9 Reform in Teacher Training System
10 Reasons for Success and Failure of Educational Reforms
11 Educational reforms envisaged in the process of accession to the European Union
12 Modernism, Postmodernism, Education and Change
13 Internet, New Information Technologies and Change
14 Lifelong Education and Social Change

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

ESERPEK, Altan. Eğitim ve Sosyal Değişme. Ankara: A.Ü. E.F. dergisi c:10, s:1-2, 1978.
TEZCAN, Mahmut. Toplumsal Değişme ve Eğitim. Ankara: A.Ü. E.B.F. Yayınları, 1998.
GÖKÇE, Feyyat. Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim. Ankara: Eylül Yayınları, 2000
KAFADAR, Osman. Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yay., 1997.
AKYÜZ, Yahya. Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri(1848-1940). Ankara: 1972


Döküman Paylaşımı

; ;