Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
8 Midterm exam

Kaynaklar

Ders Notu

Given by coordinator

Ders Kaynakları

ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, İstanbul 1999.

ASLANAPA, Oktay; Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.

ALTUN, Ara; “Osmanlı Çiniciliğinde İznik”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 11, Ankara 1999.

BAKIR, Sitare Turan; “Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çinileri”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara 2002.

DEMİRİZ, Yıldız; “Osmanlı Çini Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara 2002.

DÖNMEZ, E. Emine Naza; “Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C.12, Ankara 2002.

ÖNEY, Gönül; Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976.

ÖNEY, Gönül; İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1993.

UĞURLU, Ahmet; “Kilim”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt II, İstanbul, 1997, 1009-1010. 

PETSOPOULOS, Yanni; One Hundred Kilims Masterpieces From Anatolia, London, 1991.

ÖLÇER, Nazan; Kilimler, İstanbul, 1988.

ERGİNSOY, Ülker; İslam Maden Sanatı, İstanbul, 1978.

DENİZ, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Ankara, 2000.

SALMAN, Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.

ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1992.

ERDEM, Yücel, "Ahşap", TDV Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1998.

BAYRAMOĞLU, Fuat, Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri, İstanbul, 1996.

KÜÇÜKERMAN, Önder, Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler, Ankara, 1985.


Döküman Paylaşımı

; ;