Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction Related chapter of recommended materials
2 Conceptual framework of HRM Related chapter of recommended materials
3 HRM as a system Related chapter of recommended materials
4 Job analysis and job design Related chapter of recommended materials
5 HR planning Related chapter of recommended materials
6 HR recruitment and selection Related chapter of recommended materials
7 HR training and development Related chapter of recommended materials
8 Individual Career Planning and CV Related chapter of recommended materials
9 Midterm exam
10 Performance appraisal Related chapter of recommended materials
11 Career development Related chapter of recommended materials
12 Job evaluation and reward system Related chapter of recommended materials
13 Current Issues in Human Resources Management Related chapter of recommended materials
14 Human Resources Management Applications in Turkey and General Evaluation Related chapter of recommended materials

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes (Abis)
Ders Kaynakları Argon, T. ve A. Eren (2004) İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
Bayraktaroğlu, S. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi, Genişletilmiş Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Bingöl, D. (2013) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.
Fındıkçı, İ. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, 8. Basım, İstanbul.
Özgen, H. ve Yalçın, A. (2010) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel Yayınları.
Sabuncuoğlu, Z. (2009) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulama Örnekleriyle, Furkan Ofset, Bursa.
Uğur, A. (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Uyargil, C. ve diğ., (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
Yüksel, Ö. (2007) İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Gazi Kitabevi.

Döküman Paylaşımı

; ;