Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction (Management, Manager, Organization concepts, Managerial Roles and Skills, Historical development) Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979
2 Management process / functions, organizational principles Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979
3 The evolution of managerial thinking: The Classic Management Thinking Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979
4 The evolution of managerial thinking: The Classic Management Thinking Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979
5 The evolution of managerial thinking: The Neo-Classic (Human Relations) Management Atilla Baransel Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniv. Yayınları Yayın No: 3295, İstanbul, 1979
6 The evolution of managerial thinking: Modern Management Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
7 Matrix organization and management by objectives Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
8 Post-Modern Management Thinking Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
9 MIDTERM EXAMS
10 New Approaches to Management 1: Z Theory and Total Quality Management Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
11 New Approaches to Management 2: Core Competence, Outsourcing Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
12 New Approaches to Management 3: Network organization, Downsizing Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
13 New Approaches to Management 4: Reengineering, Benchmarking Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010
14 New Approaches to Management 5: Empowerment, Learning organizations General appraisal Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010

Kaynaklar

Ders Notu

Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12. baskı, beta yayınları, 2010

Ders Kaynakları

Genç, Nurullah (2008) Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık
Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
Şimşek, M.Şerif ve Said Kıngır (2006), Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler, Nobel Yayın ve Dağıtım, İstanbul
Yönetim Teorileri ve Yaklaşımlarına İlişkin Makale ve Bildiriler


Döküman Paylaşımı

; ;