Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The emergence of Crusade idea in Europe
2 The social, economic, and religion causes of the Crusade
3 Islamic World during the Crusade
4 The Byzantine Empire during the Crusade
5 The relation of the Crusade and Anatolian Seljukid
6 The relation of the Danismends and the Crusade
7 The Crusade states in Anatolia
8 The relations of the Crusade and Great Seljukids
9 Midterm Examination
10 The relation of the Crusade and Syrian Seljukid
11 The Crusade and Zangi Atabegs
12 The relation of the Eyyubis and the Crusade
13 The relation of the Mamluks and the Crusade
14 The cultural interaction between the Crusade and Islam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları - Altan, Ebru, İkinci Haçlı Seferi, Ankara: TTK Basımevi, 2003.
- Demirkent, Işın; Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Basınevi, 1997.
- -------------------; Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, 2. Cild, Ankara: TTK Basımevi, 1974.
- Jean de Joinville, Bir Haçlının Hatıraları, terc.: Cüneyt Kanat, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
- Maalouf, Amin; Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, terc.: M. Ali Kılıçbay, İstanbul: Telos Yayıncılık, 1997.
- Runciman, Steven; Haçlı Seferleri Tarihi, 3. Cild, terc.: Fikret Işıltan, Ankara, TTK Basımevi, 1987.
- Setton, Kenneth (ed.); History of Crusades, Medison: The University of Wincosin, 1969.
- Şahin, Haşim; Orta Zamanın Türkleri, İstanbul: Yeditepe Kitabevi, 2011.
- Şeşen, Ramazan; Selahaddin Eyyubi ve Devri, İstanbul: ISAR Yayınları, 2002.

Döküman Paylaşımı

; ;