Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Transition from Roman empire to Byzantine; a general view to the political events of the period and their influences to daily life
2 Social classes, King-Queen, The inhabitants of the Palace, Slaves, Citizens, Villagers, The Rich and The Poor
3 Occupational Groups
4 Law and Judicial System
5 Economy, Land and Naval Trade, Merchants, Bazaar, Ports, Port of Theodosius and archaeological excavations in Yenikapı
6 Religion: Christianity, Church Buildings, Church Organizations, Priests-Nuns, Rituals, Votive Offerings, Supersititions
7 Mores, Ceremonies, Grave cult, Sepulchral monuments
8 Festivals, Sports Competitions ve Clubs, Hippodromes
9 MIDTERM EXAMINATION
10 Literature, Music, Art, Theater, Architecture
11 Education, Schools, The Family and The place of Women in society
12 Transportation, Means of transport, The Roads and security of the roads
13 The culture of Kitchen and Food & Beverage, Bread and Bread Seals, Glass, Metal and Terracotta Pots and Pans Madeni, Wine Culture
14 Aquacultura, Water Cisterns, Baths and Hygiene culture

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Ankara 2006 (Türk Tarih Kurumu Yayınları)
John Haldon, Bizans Tarih Atlası, İstanbul 2007 (Kitap Yayınevi)
Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, İstanbul 2011 (Yapı Kredi Yayınları)
Jean - Claude Cheynet, Bizans Tarihi, Ankara 2008 (Dost Kitabevi Yayınları)
M. V. Levtchenko, Bizans Tarihi (Kuruluşundan Yıkılışına Kadar), İstanbul 2007 (Doruk Yayınları)
Judith Herrin, Bizans (Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı), İstanbul 2013 (İletişim Yayınevi)
Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu´nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt I-V Bizans, İstanbul 1994 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
M. Murat Baskıcı, Bizans Dönemi´nde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261) (Phoenix Yayınevi)
Ernest Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, Ankara 1995 (İmge Kitabevi Yayınları)
Cogito, Bizans Özel Sayısı, Sayı 17, Kış 1999 (Yapı Kredi Yayınları)
Sanat Dünyamız, Bizans Özel Sayısı, Sayı 69-70, Yıl 1998
Annie Pralong, Bizans (Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar), İstanbul 2011 (Kitap Yayınevi)
Seza Sinanlar, Atmeydanı, Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine, İstanbul 2005 (Kitap Yayınevi)
Secda Saltuk, Antik Çağ´da Hipodromlar, Circuslar, İstanbul 2001 (Ege Yayınları)
Metin And, Bizans Tiyatrosu, İstanbul 1962
Andrew Dalby, Bizans´ın Damak Tadı, Kokular, Şaraplar, Yemekler, İstanbul 2004 (Kitap Yayınevi)
Andrew Dalby- Sally Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, İstanbul 2001 (Homer Kitabevi)
Ersin Doğer, Antik Çağ´da Bağ ve Şarap, İstanbul 2004 (İletişim Yayınları)
Timothy Dawson, Bizans Piyadesi (Doğu Roma İmparatorluğu 900-1204 ) (İş Bankası Kültür Yayınları)
Barbara Hill, Bizans İmparatorluk Kadınları, İstanbul 2003 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Carolyn L. Connor, Bizans´ın Kadınları, İstanbul 2011 (Yapı Kredi Yayınları)
Vera Bulgurlu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri´ndeki Bizans Kurşun Mühürleri, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Byzas 15 - Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts (Eds. Böhlendorf-Arslan, Beate - Alessandra Ricci), İstanbul 2012 (Ege Yayınları)
Kenneth W. Harl, Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber: Bizans (M.S.498-1282), İstanbul 2002 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Hülya Tezcan, Topkapı Sarayı ve Çevresi´nin Bizans Devri Arkeolojisi, İstanbul 1989 (Turing Yayınları)
Cyril Mango, Bizans Mimarisi, Kasım 2006 (Özel Basım)
John Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Penguin History of Art, 2nd edn. 1979
Tamara Talbot Rice, Bizans´ta Günlük Yaşam Bizans´ın Mücevheri Konstantinopolis, Ankara (Özne Yayınları)
M. Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, Westport 2006 (Greenwood Press)
Peter Brown, Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, Çev.: Turhan Kaçar, İstanbul 2000 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Georges Duby - Philippe Aries, Özel Hayatın Tarihi 1: Roma İmparatorluğu´ndan 1000 Yılına, Çev.: Turan Ilgaz, İstanbul 2006 (Yapı Kredi Yayınları)
Şehrazat Karagöz, Anadolu´dan Mezar Stelleri Arkaik - Greko Pers - Hellenistik - Roma Bizans Çağları Anatolian Steles Archaic-Greek / Persian - Hellenistic - Roman Byzantium Periods, İstanbul 1984 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Turhan Kaçar, Geç Antikçağ´da Hıristiyanlık, İstanbul 2009 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Hilary J. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, İstanbul 2012 (Homer Kitapevi)
A. Muhibbe Darga, Anadolu´da Kadın. On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, İstanbul 2012 (Yapı Kredi Yayınları)
Ayşe Ç. Türker, Demre - Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans Dönemi Sırsız Seramikler / Byzantine Unglazed Pottery of Saint Nicholas Church at Demre Myra, Antalya 2009 (Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü)
Jean-Claude Cheynet, Turan Gökyıldırım, Vera Bulgurlu, Les sceaux byzantins du Musée archéologique d´Istanbul, İstanbul 2012 (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)

Döküman Paylaşımı

; ;