Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 PHILOSOPHY OF SCIENCE: WHAT IS THE MEANING OF SCIENTIFIC STUDIES?
2 PHILOSOPHY OF SCIENCE: WHAT IS THE MEANING OF SCIENTIFIC STUDIES?
3 POSITIVISM: POPPER, KUHN, FEYERANEND
4 BEHAVIORALIST AND TRADITIONAL PERSPECTIVES
5 RESEARCH METHODS: CONCEPTS
6 RESEARCH METHODS: RESEARCH TYPES AND COLLECTING INFORMATION
7 RESEARCH METHODS: RESEARCH TYPES AND COLLECTING THE INFORMATION
8 MIDTERM
9 STEPS OF SCIENTIFIC RESEARCHES
10 HOW TO WRITE A SCIENTIFIC STUDY
11 INDICATING THE SOURCES
12 WRITING RULES
13 SOME EXAMPLES OF REFEREE REPORTS
14 FINAL EXAM

Kaynaklar

Ders Notu Hamza Al, Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Akademik Yazım Kuralları, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.

W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2 Cilt, İstanbul: Yayınodası Yayıncılık, 2008.
Rosella, Laura ve Sharon Spray, Research and Writing in International Relations, Pearson, 2008.
Neuman, W. Lawrence, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt 1, İstanbul: Yayın Odası, 2007.
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
Phelan, Peter ve Peter Reynolds, Argument and Evidence: Critical Analysis for the Social Sciences, Routledge, 1996.
Arıboğan, Deniz Ülke, Kabileden Küreselleşmeye Uluslar arası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1998.
Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
Ders Kaynakları THE STUDENTS CAN BENEFIT FROM DIFFERENT BOOKS ABOUT THE RESEARCH METHODS.

Döküman Paylaşımı

; ;