Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Determination of problem area in scientific writing
2 Research technics used in scientific writing
3 Research technics used in scientific writing
4 Choosing title of thesis
5 Writing ıntroduction
6 Building main topic in scientific writing
7 Conclusion and bibliography
8 The technics of using footnote in scientific writing
9 The technics of using footnote in scientific writing
10 General grammar
11 Punctuation marks
12 Rules of writing thesis proposal
13 Examples of master´s thesis
14 Examples of Phd thesis

Kaynaklar

Ders Notu Orhan TÜKRDOĞAN, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.
Ders Kaynakları 1. Orhan TÜKRDOĞAN, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.
2. Mubahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2001.
3. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul 1985.
4. M. Kaya BİLGEGİL, Türkçe Dilbilgisi, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2000.
5. Feyza Hepçilingirler, Türkçe Off, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998.
6. Feyza Hepçilingirler, Dilim dilim anadilim (Türkçe off 3), Everest Yayınları, İstanbul 2007.
7. Oktay Sinanoğlu, Bir Nev-York Rüyası: Bye bye Türkçe, Otopsi yayınları, İstanbul 2000.
8. Michel Beaud, Tez Yazma Sanatı, Çev. Ayşe Meral, Söylem Yayınları, 2001.
9. Hovard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Heretik yayınları, Ankara 2014.
10. Sakarya Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu.
11. Marmara Üniversitesi S. B. E. Tez Yazım Kılavuzu

Döküman Paylaşımı

; ;