Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Modern paradigm in sociology
2 Modernity ´s woes
3 Postmodernism and.nietzsche
4 Post-structuralism and anthropology
5 New trends in French sociology
6 Lyotard
7 Foucault
8 Baudrillard
9 Derrida
10 Zygmunt Bauman
11 Postmodern Criticism
12 Habermas , Eagleton
13 Mestrovic , Z.Serdar
14 After postmodernism?

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Sociology After Postmodernism, Edit. David Owen, Sage Publication, London, 1997.
Dennis Smith, Zygmunt Bauman, Prophet of Postmodernity, Polity Pres, Cambiridge and Oxford 1999.
Jorge Larrain, İdeoloji Kültürel Kimlik, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995.
Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Habermas, Gorz, Laclu, Rorty, Durin, Sarmal Yay. İstanbul, 1995.
David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma, İstanbul, 1998.
J.F. Lyotard, Potmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.
Alan Meggil, Aşırılığın Peyganberleri, Nietzsche, Heiddeger, Foucault, Derrida, ( Çev. Tuncay Birkan), Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 1998.
Perry Anderson, Postmodernitenin Kökenleri, İletişim Yayınları, İst. 2002.
John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay. 2000.
Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İst. 1996.
Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları
Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yayınları.
David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.
Steven Best, Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları, İst. 1998.
Pauline Marıe Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Ark Yayınları.
Frederic Jameson, Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Yapı Kredi Yay. 1994.
Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç Yayınları, Ankara 2001.
Ziyauddin Serdar, Postmodernizm ve Öteki, Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, Söylem Yayınları, İst. 2001.
Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Açılım Kitap, İstanbul, 2004.
Akbar S. Ahmed, Postmodernizm ve İslam, Cep yayınları, 1995.
Christopher Fazlon, Foucault ve Sosyal Diyalog, Paradigma yay. 2001.
Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, 1990.
Ernest Gellner, Postmodernizm İslam ve Us, Ümit Yayıncılık,1994.
Orhan Tekelioğlu, Michael Foucault ve Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, İst. 1999.
Skinner, Çağdaş Temel Kuramlar, Vadi.
Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Sarmal Yay.
Modernite versu Postmodernite , Der. Mehmet Küçük, Vadi. Yayınları.
James W. Bernuer, Foucault?un Özgürlük Serüveni, Ayrıntı Yayınları, 2005.
Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım, Paradigma, 2005.

Döküman Paylaşımı

; ;