Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Establishment history of the EU, reasons for establishment and enlargement process Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
2 The basic and subsidiary bodies of the EU and the decision-making process Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
3 The origins, evolution and present situation of EU's social integration process Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
4 The origins, evolution and present situation of EU's social integration process Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
5 Welfare regimes in the EU Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
6 Unemployment and employment policies in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
7 Poverty and social exclusion in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
8 Gender equality in working life in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
9 Midterm Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
10 Occupational health and safety in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
11 Social dialogue in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
12 Social policies for the elderly in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
13 Child welfare area in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes
14 Education policies in EU and Turkey Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes

Kaynaklar

Ders Notu

Cihan Selek Öz, Social Policy in the EU Unpublished Lecture Notes

Ders Kaynakları

Özcüre, Gürol (2010), Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye, Derin Yayınları, İstanbul.
Ceylan Ataman, Berrin (2010), Türkiye´nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Çelik, Aziz (2008), AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, II. Baskı, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Koray, Meryem (2005), Avrupa Toplum Modeli, İmge Yayınevi, Ankara.
Hekimler, Alpay (2004), AB-Türkiye&Endüstri İlişkileri, Beta Basım, İstanbul.
Aykaç, Mustafa ve Zeki Parlak (2003), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Elif Kitabevi, İstanbul.

Current articles


Döküman Paylaşımı

; ;