Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Development Of Thınkıng Skılls In Scıence Educatıo ILF 522 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı To recognizes thought skills and ways; Activity prepared that for his/her students thinking skills are contribute; reflect to thinking.
Dersin İçeriği Discussion of the relationship between learning and thinking. What are thinking skills? Thinking processes used in reasoning ways. To compare with Piaget’s thinking processes and Vygotsky’s ideas. Gardner’s and Guleman’s opininons about the thinking. Bloom’s taxonomy. Scientific thinking skills. Creative thinking skills, problem solving skills, critical thinking skills; Reflective thinking skills; empathic thinking processes. Metacognition skills.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Students will be able to recognize the skills and ways of thinking. Lecture, Self Study, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Students will be able to define the thinking processes. Self Study, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
3 Students will be able to discuss the relationship between thinking and learning Brain Storming, Discussion, Group Study, Homework, Portfolio,
4 Students will be able to compare the different thought processes. Lecture, Self Study, Question-Answer, Testing, Homework,
5 Students will be able to evaluate their own thinking skills. Discussion, Self Study, Brain Storming, Drilland Practice, Portfolio,
6 Students will be able to develop the thinking skills activities. Drilland Practice, Brain Storming, Self Study, Discussion, Project / Design, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Discussion of the relationship between learning and thinking.
2 What are thinking skills? Thinking processes used in reasoning ways.
3 To compare with Piaget’s thinking processes and Vygotsky’s ideas.
4 Gardner’s and Guleman’s opininons about the thinking.
5 Bloom’s taxonomy
6 Scientific thinking skills.
7 Quiz
8 Critical thinking skills
9 Creative thinking skills
10 Problem solving skills
11 Reflective thinking skills
12 Empathic thinking processes.
13 Metacognition skills
14 General evaluatio, discussion and closing
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 15
1. Ara Sınav 40
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 3 20 60
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 160
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,4
Dersin AKTS Kredisi 6