Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Instructıonal Methods and Aplıcatıons In Scıence E ILF 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı It’s important for to realize effective science education that every instructors, especially aimed to be master in the field, should know teaching and learning methods, paradigms, strategies and related research in this field. This course aimed to let students to learn theoretical foundations about instructional methods and basic skills to apply them.
Dersin İçeriği Important factors in science education: learning outcomes, instructors, learning environment and student. Researches affect the way of science education. Individual differences in science education (cognitive and affective). Learning styles and modalities. Epistemological foundations of acquisition of scientific knowledge. Instructional methods in science education: history, paradigms and methods overview. Objectivist and constructivist approaches. Important concepts in science education: problem solving, cognitive apprenticeship, active learning, generative learning, higher order thinking skills. Discussion and general evaluation.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explain the historical development of science education Discussion, Lecture, Brain Storming, Self Study, Question-Answer, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
2 Explain the factors effecting learning science Discussion, Question-Answer, Self Study, Brain Storming, Lecture, Homework, Oral Exam, Testing, Performance Task,
3 Explain the different types of learning styles Lecture, Self Study, Brain Storming, Question-Answer, Discussion, Homework, Testing, Oral Exam, Performance Task,
4 Compare and apply the theoretical principles of modern teaching methods Discussion, Question-Answer, Self Study, Lecture, Brain Storming, Performance Task, Oral Exam, Homework, Testing,
5 Compare different types of teaching methods Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Self Study, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
6 Search and evaluate the literature about science education Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Lecture, Homework, Performance Task, Testing, Oral Exam,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Important factors in science education (SE): learning outcomes, teacher, learning environment, student
2 Research in SE. Sources, milestones
3 Affect of individual differences in SE (cognitives)
4 Affect of individual differences in SE (affectives)
5 Learning styles and modalities in SE
6 Epistemological foundations of acquisition of scientific knowledge. Common instructional methods (history, paradigms, methods, general overview).
7 Students’ projects. Behaviorists’: Pavlov, Thorndike, Skinner.
8 Students’ projects. Cognitivists’: Piaget, DeBono, Gagne,
9 Students’ projects. Cognitivists’ 2:Bloom, Miller, Asubel, Paivio
10 Students’ projects. Constructivists: VonGlasersfeld, Vygotsky, Bruner, Bransford.
11 Students’ projects. Constructivists 2: Lave, Spiro, Jonassen
12 Important concepts in SE: Problem solving, cognitive apprenticeship, cognitive flexibility
13 Active learning, generative learning, higher order skills, alternative conceptions
14 Discussion and general evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 161
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,44
Dersin AKTS Kredisi 6