Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Performance Management In Health Organızatıons SAY 515 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ,
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Ayhan DURMUŞ

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The objective of Performance Management in Health Organizations course is the examination of performance concept and performance management process in health care. Additionally, performance management model implementations in Turkey and some developed countries shall be focalized in context of the course.

Dersin İçeriği

During this course, necessary information shall be provided on performance management process and performance management methods by emphasizing performance notion.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To apprehend basic conceptions and basic functions pursuant to performance and performance management at specialist level. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 To have knowledge about performance management and become skilful at monitoring daily information developments. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 To have strategic point of view on performance management process. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 To have knowledge of arguments related to performance management. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 To have knowledge of opposing arguments related to performance management. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 To be able to monitor and comment by analysis of the changes and developments occurred in performance management understanding in Turkey and world. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 To have knowledge of performance management in public sector. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
8 To gain knowledge about measurement of performance in health organizations and be able to analyse the sector by utilizing performance measurement and evaluation techniques. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
9 To gain knowledge and learn about performance-based pay systems in health organizations and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
10 To gain knowledge about and learn performance management models in health care and to have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
11 To gain knowledge about performance management model of Ministry of Health and be able to monitor process of performance measurement and evaluation. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
12 To gain knowledge and comment by analysis on the effects of performance management implementations in health organizations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
13 To be able to analyse and comment about the performance management implementations in health organizations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
14 To have knowledge of citizen satisfaction in health care and be able to monitor process of satisfaction measurement and evaluation. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Definition of performance, performance-related concepts Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
2 Performance management Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
3 Performance management process Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
4 Arguments on performance management Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
5 Opposite arguments on performance management Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
6 Alteration on performance management understanding Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
7 Performance management in public sector Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
8 Performance measurement in health organizations Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
9 Performance-based pay systems in health organizations Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
10 Performance management models in health care Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
11 Performance management models of Ministry of Health Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
12 Effects of performance management on health care Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
13 Performance management implementations in health organizations Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
14 Citizen satisfaction in health care Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
Kaynaklar
Ders Notu <p>Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sekt&ouml;r&uuml;nde Performans Y&ouml;netimi: T&uuml;rkiye &Ouml;rneği, Asil Yayınları, Ankara.<br /> Uyargil, Cavide (2008), İşletmelerde Performans Y&ouml;netimi Sistemi, Arıkan Yayınları, İstanbul.<br /> Barut&ccedil;ugil, İsmet (2002), Performans Y&ouml;netimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.<br /> &Ccedil;evik, Hasan H&uuml;seyin vd. (2008), Kamu Kurumlarında Performans Y&ouml;netimi, Se&ccedil;kin Yayıncılık, Ankara.</p>
Ders Kaynakları

Karahan, Atila ve Ersan Özgür (2011), Hastanelerde Performans Yönetimi ve Veri Zarflama Analizi, Nobel Yayınları, Ankara.
Kırılmaz, Harun (2010), II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 3 Cilt, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Luecke, Richard (2010), Performans Yönetimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Kırılmaz, Harun (2009), Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 3 Cilt, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Özcan, Yaşar A. (2008), Health Care Benchmarking and Performance Evaluation, Springer Science + Business Media, New York.
Ildır, Ali (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Talbot, Colin (2007), ?Performance Management?, Editörler: Ferlie, Ewan, Laurence E. Lynn ve Christopher Pollit, The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York, s. 491-517.
Balcı, Asım ve Harun Kırılmaz (2005), ?Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemleri ve Kamu Sektöründe Uygulanabilirliği: Sağlık Bakanlığı?nda Döner Sermaye Gelirlerinden Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi?, Editörler: Nohutçu, Ahmet ve Asım Balcı, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I, Beta Yayınları, İstanbul, sayfa 169-201.
Walker, Richard M., Fariborz Damanpour ve Carlos A. Devece (2010), ?Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management?, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 21, No. 2, s. 367-386.
Coşkun, Ali (2006), Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
Yang, Kaifeng ve Marc Holzer (2006), ?The Performance ? Trust Link: Implications for Performance Measurement?, Public Administration Review, Vol. 66, No. 1, s. 114-126.
WHO (World Health Organization) (2000), The World Health Report, Health Systems: Improving Performance, World Health Organization Publishing, Geneva.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Understanding budgeting, financial reporting and control concepts, theories, laws, tools and practices
2 Developing national and international health strategies and following changes
3 To gain the ability to use statistical information to solve economic problems.
4 Performing complex team tasks
5 Ability to use quantitative and qualitative research methods
6 Using quantitative and qualitative research methods in solving problems
7 Evaluation: Understanding the basic ideas of stakeholders and making successful suggestions for improvement strategies
8 Data Analysis and Presentation: To be able to interpret existing data and to use the information obtained in organizational development and change in order to manage organizations successfully.
9 Contributing to the production of values that support the competitive power and sustainability of health institutions
10 Collaborating with patients and healthcare professionals to develop strategies that will positively affect patient treatment and care
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 15 15
Quiz 2 5 10
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,2
Dersin AKTS Kredisi 6