Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Aesthetıcs I RSM 215 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Following the historical traces of the concept of aesthetics while questioning the practice of art, the notion of the artist and the art work

Dersin İçeriği

The historical development of aesthetics as an independent discipline in the 18th century; modern and contemporary aesthetic theories 

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learns the distinction between fine arts and craftsmanship before 18th century Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
2 Learns the history of thought present before the 18th century Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
3 Knows the distinction between the aesthetic and rational experience Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
4 Knows the aesthetic debates active before the 18th century Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
5 Learns the relationship between the aesthetic thought and art practice Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction: What is aesthetics? What is aesthetic experience? Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.
2 Prehistory and Ritual as a Prospective Aesthetic Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.
3 Ancient Times: Aesthetic Apprehension before the distinction of Ars/ Techne Shiner, Larry. 2001. The Invention of Art: A Cultural History. Chicago: University of Chicago Press
4 Renaissance and A Pre-aesthetics Conception Shiner, Larry. 2001. The Invention of Art: A Cultural History. Chicago: University of Chicago Press
5 Changing Status of the artist and Forming of an Art Community Shiner, Larry. 2001. The Invention of Art: A Cultural History. Chicago: University of Chicago Press
6 MIDTERM -
7 Step Toward The Category of Fine Art Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.
8 Idea of an Art Work and Notion of Genius Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
9 Artand the Theories of Aesthetics Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramlar, İstanbul: Sentez Yayınları.
10 Aesthetics of Pleasure and Festival Aesthetics Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
11 Art as Imitation: Mimesis and Arts Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
12 Art as Play: Kant and the Notion of Genius Guyer, Paul. 2004.“The Origins of Modern Aesthetics: 1711-35”, Blackwell Companion to Aesthetics ed. Peter Kivy içinde, Malden: Oxford: Victoria: Blackwell:15-44.
13 Art as Creation Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
14 Summary and Discussion -
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramlar, İstanbul: Sentez Yayınları.

Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.

Shiner, Larry. 2013. Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge.

Guyer, Paul. 2004.“The Origins of Modern Aesthetics: 1711-35”, Blackwell Companion to Aesthetics ed. Peter Kivy içinde,  Malden: Oxford: Victoria: Blackwell:15-44.

Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
2. Ödev 20
Toplam 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 1 1 1
Assignment 1 3 3
Oral Examination 1 1 1
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 89
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,56
Dersin AKTS Kredisi 4