Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Art Movements The 1960 After RSM 311 5 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı It is aimed that the artistic movements after 1960 be evaluated comparatively with the examples through considering the concerning modern artistic theories, intellectual movements, political and sociological changes.
Dersin İçeriği Analyzing, commenting and discussing the artistic movements after 1960.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Be able to organize the experience which combines the creation of artistic works, their presentation, circulation and sale. Lecture, Question-Answer, Discussion, Simulation, Brain Storming, Case Study, Testing,
2 Be able to adapt the knowledge to the creativity and design-based fields (stage, window design etc.), Lecture, Question-Answer, Discussion, Simulation, Brain Storming, Case Study, Testing,
3 Be able to organize the cultural and artistic activities which will increase the cultural production Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
4 Be able to question the todays necessities by knowing his/her own culture and analyse Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
5 Be able to evaluate artistic problematics and develope an artistic manner Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
6 Be able to comprehend their own culture and perceive the concepts of the era in which they live and express their own art problematics via an artistic language by think analytically and to appraise those on the applications. Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Lecture, Testing,
7 Be able to compose presentation and interpretation of his/her own art problematic by reference to the role and relevance in the world of his/her own culture and intellectual experiences. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
8 Be able to create the intellectual experience and understanding necessary to help evaluate an artistic concept on the basis of its historical, sociological, esthetical, psychological, philosophical and political dimensions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Information about the course content
2 Dadaism, Surrealism
3 Abstract Expressionism
4 Pop Art, Op Art
5 Quiz / Minimalism
6 Conceptual Art, Arte Povera
7 Performance Art, Fluxus
8 Land Art, Body Art
9 Quiz / Feminist Art
10 Process Art, Kynetic Art
11 Post-Pop Art, Hyperrealism
12 Midterms exam
13 Video Art
14 Art of the digital age
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık
Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood,
Küre Yayınları
Modernizmin Serüveni, Der. Enis Batur, YKY
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları
New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Serge Guilbaut, Sel Yayıncılık
Sanat Manifestoları, Ali Artun, İletişim Yayınları
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Avangard Kuramı, Peter Bürger, İletişim Yayınları
Bir Katedral İnşa Etmek (Tartışma: Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis, Joseph Beuys), Sel Yayıncılık
Sanat / Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Kolektif, İletişim Yayınevi
Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri - Sanat Müzeleri 1 ve Sanat Müzeleri 2, Derleme, İletişim Yayınevi
Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Rıfat Şahiner, Yeni İnsan Yayınları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 17
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 18
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 1 2
Assignment 1 8 8
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 94
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,76
Dersin AKTS Kredisi 4