Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Publıc Health Nursıng HTP 514 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Making the participants of the course to take into account the public health in their practices and behave in accordance with this standpoint; make them know the health organization and regulations in Turkey, protective health care practices, environmental health practices, immunization practices, the public health practices regarding the non-contagious diseases, old-age health practices, mothers health and family planning practices and childrens health practices.

Dersin İçeriği

The course discusses the functions and basic principles of the public health professional in terms of the protection and development of the health of the family and individual, early diagnosis, treatment and rehabilitation. Within this framework, the course includes the place of the midwives in the special areas such as the historical development, definition and roles of the public health services, evaluation of the health, family structure and culture, environment, work, school, health of the aged people, mothers and childs health, adolescents health, environmental health, and genetics, the health services, health organizations and health politics.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Enabling the students to define the environment they work in with its main characteristics, Lecture, Drilland Practice, Group Study, Testing, Performance Task,
2 Helping them comprehend the importance of being aware of the occupational rights, tasks and responsibilities, Brain Storming, Group Study, Drilland Practice, Lecture, Testing, Performance Task,
3 Being able to apply the methods of problem solving in the solution of the health problems, Brain Storming, Group Study, Drilland Practice, Lecture, Performance Task, Testing,
4 Making the students able to establish an effective communication with the environment in which they work, Brain Storming, Group Study, Drilland Practice, Lecture, Performance Task, Testing,
5 Being able to follow the scientific and technological developments regarding the public health, Brain Storming, Group Study, Drilland Practice, Lecture, Performance Task, Testing,
6 Being able to cooperate with the relevant institutions and establishments in solving the health problems of the society, Brain Storming, Group Study, Drilland Practice, Lecture, Performance Task, Testing,
7 Being able to follow the scientific and technological developments regarding the public health, Discussion, Lecture, Testing,
8 Being able to cooperate with the relevant institutions and establishments in solving the health problems of the society, Discussion, Lecture, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
2- Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları, İstanbul
3- Birol L (2000) Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, Bozkaya Matbaacılık, İzmir
4- Clemen-Stone S, McGuire S.L, Eigsti D.G (1998) Comprehensiv Community Health Nursing, St. Levis, Mosby-Year Book
5- Bayraktar N (1999) 2000li Yıllara Doğru Hemşirelik: Sağlık ve Toplum, 9(4):46-47.
6- Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
7- Dirican R (1990) Toplum Hekimliği Dersleri, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
8- Erefe İ (Ed.) (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
9- Tezcan S (1992) Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, Ankara
10- Bekar M (2001) Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik: Toplum ve Hekim 16(2):136-141.
11- Kocacık F (2000) Toplumbilim Ders Notları, 2. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas
12- Kubilay G ve Öztek Z (1994) Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Songül Yayıncılık, Ankara
13- Stahhope M. Lancaster J (1996) Comminity Health Nursing. Washington, The CV Mosby Company
14- Işık E.(2001), Modern Tıp Seminerleri:24 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıklar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,Ankara
15- Soykan A.(2001), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri Psikiyatriye Giriş El Kitabı,Girişim Yayıncılık, Ankara
16- Güleç C. ve Köroğlu E.(1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
17- Taşkın L (2003) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara
18- Köknel Ö.(1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
19- Lundry, K. S. Ph.D.,R.N. Janes, S. Ph.D.R.N.,A.C.R.N. (2001) Community Health Nursing Caring for the Publics Health
20- Stanhope M, Lancaster J (1993) Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health, Mosby Company, Washington.
21- Tezcan S.G. (2001) Türkiyenin sağlık düzeyi ve bazı sağlık sorunları: Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 7(39):65.
22- Özkalp E. (2001) Sosyolojiye Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi, 11. Baskı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:140, Eskişehir
Stanhope, M. RN, DSN, FAAN., Knollmueller, R. N.,(2000). Hedbook of Community-Based and Home Health Nursing Practice.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Based on knowledge acquired during a Bachelor’s degree program, the student increases his/her knowledge pertaining to a same or different field to Master’s level. X
2 Works in cooperation with the health team and other disciplines by using effective communication skills. X
3 Complies with social, scientific, and ethical values during data collection, interpretation, and reporting. X
4 Uses skills of critical thinking, problem solving, and evidence and research based decision making when attempting to solve complex problems encountered in the field of nursing. X
5 Systematically transfers new developments and his/her research participation to people in the field or in other fields via written, oral, and visual terms X
6 Communicates orally and in writing in at least one foreign language. X
7 Uses information and communication technologies that enable one to follow new developments in the field with the awareness of life-long learning. X
8 Meets the health education, counseling, and care needs of individuals, families, and the population with a specialist holistic approach. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Performance Task (Application) 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6