Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hıstory Of Chrıstıanıty FDT 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. FUAT AYDIN,
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

İt is intended learning Christianity true by scientific methods

Dersin İçeriği

Development of christianity

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explain the meaning of Christianity Lecture, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
2 Explain overspreading of methods of Christianity Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
3 Define the Christianity sects Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
4 Define Christian holy books Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
5 Comprehend council of Christianity. Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
6 Discuss the principles of credo of Christianity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
7 Discuss christians’ views to other religions. Lecture, Question-Answer, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
8 Explain the descent of Jesus in Christianity. Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 İntroduction
2 Christianity as concept
3 Life of Jesus
4 History of overspreading of Christianity
5 Hıstory of church
6 Christian consils
7 christian holy books
8 Mid-exam
9 Birth of christian sects
10 Roman Catholic Church
11 Greek Church
12 Church of England
13 Monofizit church
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>Absent</p>
Ders Kaynakları

[1] Erbaş, Ali, (2004) Hıristiyanlık, insan yay. İstanbul.
[2]. Erbaş, Ali, (2007) Hıristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi, insan yay. İstanbul.
[3] Testas, Guy-Testas, Jean, Engizisyon, (2004), çev. Ali Erbaş, insan yay. İstanbul.
[4] Hıristiyan-Müslüman Diyalogu/Dialogue of Christian and Muslim, (sempozyum notları) İSAV, İstanbul.
[5] Küçük, Abdurrahman, (1997) Ermeni Kilisesi, Ocak yay. Ankara.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3 X
4
5 X
6
7
8
9
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Assignment 1 20 20
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6