Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sacred Books Of Jewısh and Chrıstıan FDT 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To know the formation of Christian sacred books, their content.

Dersin İçeriği

Names of Christian sacred books; their part, their writer; whether they belong to the acknowledged writers; formative process of those books; according to Christian sects, Jews and Muslims the Christian sacred books

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Jewish and Christian sacred texts Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Identify the conditions in which Christian sacred books formed Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Apocrypha and Pseudepygrapha Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
4 Recall the names, numbers, parts of Christian sacred books Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
5 Text-criticism Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
6 Describe the formative process of Christian sacred books Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
7 Common subjects in Abrahamic religions
8 Identify the discoveries of Biblical Criticism about the Gospels
9 Describe the new discovered Gospels and their relation to the canonized Gospels
10 Recognize Jesus Christ whom those new Gospels portrayed
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General introduction to the Christian sacred books (Gospels)
2 Names and numbers of Christian sacred books and their parts
3 Language of Jesus and sacred books
4 Gospels in the time of Apostles
5 Gospels after the time of Apostles
6 Gospel according to the church fathers
7 Understanding of Gospel of Orthodox, Catholic and Protestans
8 Mid-term examination
9 Christian sacred books: I Gospels (their formation, their writers, theirs contents and debates around them)
10 I.Mark, its formation, its writer, its content and debates around it
11 IIMatthew, its formation, its writer, its content and debates around it
12 III.Luke, its formation, its writer, its content and debates around it
13 IV.John, its formation, its writer, its content and debates around it
14 Acts of Apostles. General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>Absent</p>
Ders Kaynakları

[1]Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes, Kuran ve Bilim, çev. Suat Yıldırım.
[2] Xavier Jacob, İncil Nedir,
[3] Mehmet Sakiğlu, İncili kim Yazdı?, Ozan Yayıncılık, İstanbul.
[4]Schuyler Brown, The Origin of Christiantiy, A Historical Introduction to the New Testament, Oxford University Press1989.
[5 Simean Getharcole, The Gospel of Judas, Rewriting Early Chiristianity,

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6 X
7 X
8
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 35
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6