Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Introductıon To The Study Of Bıble FDT 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To acquire comprehensive knowledge about Jewish sacred books

Dersin İçeriği

Emergence of Jewish sacred books their numbers, their contents, to whom they belong (question of authority); their formative period; data that modern biblical criticism reached about them

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Identify the period in that Jewish sacred books formed Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
2 Recall the names of Jewish sacred books, their contents, to whom they belong Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
3 Recognize the data that Biblical criticism reached about Jewish sacred books Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
4 Analyse the approaches of modern orthodox Jews to the Bible Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
5 Analyse the approaches of reformist Jews to the Bible Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
6 Identify approaches of ancient and modern Christians and Muslims to the Bible Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General knowledge about Jewish sacred books.
2 Names of Jewish sacred books
3 Chapters and numbers of Jewish sacred books
4 Language of Jewish sacred books: Hebrew
5 Formative period of Jewish sacred books: Torah
6 Parts of Torah
7 Formative period (traditional approach)
8 Med-term examination
9 Second part of Jewish sacred books: Ketuvim, its name, and the books that it contain; their numbers; formative period of those books
10 Formative period of that books
11 Third part of Jewish sacred books: Neviim; the books that it contain; formative period of those books
12 The data of Biblical Criticism about Jewish Sacred books
13 Christian understanding of Jewish Bible
14 Muslim understanding of Jewish Bible; general evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>Absent</p>
Ders Kaynakları

[1] Ömer Faruk Harman, Yahudi Kutsal Kitapları, basılmamış çalışma, İstanbul 1999.
[2] Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul.
[3] Mehmet Sakioğlu, Tevratı Kim Yazdı, Ozan Yayıncılık, İstanbul.
[4] Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes, Kuran ve Bilim, çev. Suat Yıldırım.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4 X
5 X
6
7
8
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6