Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Indtroductıon The Jewısh Law FDB 510 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

This course focuses of Jewish law, its history, institutions, sources and basic principles.

Dersin İçeriği

History of Jewish Law
Sources of Jewish Law
Institutions of Jewish Law

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Nature of Jewish law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 History of Jewish Law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Basics of Jewish Law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Sources of Jewish Law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Institutions of Jewish Law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Comparision between Islamic and Jewish Law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Terms relating Jewish law
2 On the nature of Jewish law
3 Source of Jewish Law: Torah Law
4 Source of Jewish Law: Rabbinic Law
5 Source of Jewish Law: Minhag
6 Periods of Jewish Law: early period
7 Periods of Jewish Law: Tannaim and Amoraim period
8 Periods of Jewish Law: Geonim period
9 Hermeneutic methods of Jewish Law
10 Literal sources of Jewish Law
11 Family Law
12 Punishment
13 Kosher food
14 Comparision with Islamic Law
Kaynaklar
Ders Notu <p>Mehmet Sait Toprak, Talmud ve Hadis: karşılaştırmalı bir araştırma, İstanbul: Kabalcı, 2012.<br /> Ekrem Buğra Ekinci, Hukukun Ser&uuml;veni, İstanbul: Arı Sanat, 2011.<br /> Abdurrahman Savaş, Hitit Roma İslam ve Yahudi hukukları &uuml;zerine bir mukayeseli &ccedil;alışma, İslam Hukuku Araştırmaları dergisi, 18 (2011), 243-274.<br /> Eldar Hasanov, Yahudi şeriatında recm cezası, İslam Hukuku Araştırmaları dergisi, 12 (2008), 183-200.<br /> Eldar Hasanov, İslam Hukuku ile karşılaştırmalı olarak Yahudi Hukukunda zina ve benzeri cinsel su&ccedil;lar, Y.L. tezi, M.&Uuml;., 2007.<br /> Fatma Y&uuml;ksel, İslam Hukuku ve Yahudi Hukukunda helal ve haram kavramları a&ccedil;ısından gıdalar, Y.L. tezi, M.&Uuml;., 2003.<br /> Roland de Vaux, Yahudilikte aile, [&ccedil;ev. Ahmet G&uuml;&ccedil;], Bursa: Arasta Yayınları, 2003.<br /> Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku ve &Ouml;nceki Şeraitler, İstanbul: Arı Sanat, 2003.<br /> Fatmat&uuml;zzehra Ekinci, İsl&acirc;m Hukuku ile Tevrat H&uuml;k&uuml;mlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Y.L. tezi, S.&Uuml;., 2003.<br /> An introduction to the history and sources of Jewish Law, [ed. N.S. Hecht, B.S. Jackson, S.M. Passamaneck], New York: Oxford UP, 2002.<br /> Menachem Elon, Jewish Law : History, Sources, Principles I-IV, JPS, 2003.<br /> &nbsp;</p>
Ders Kaynakları

Jacob Neusner, Tamara Sonn, Comparing religions through law: Judaism and Islam, New York: Routledge, 1999.
Zeev W. Falk, Yahudi Hukuku, [çev. Bilal Aybakan], İLAM Araştırma Dergisi, 3:1 (1998), 169-192.
Calum Carmichael, The spirit of Biblical law, Athens: UGP, 1996.
Talib Annad Necr Uteybi. el-Cerime fi'l-Yehudiyye ve'l-Mesihiyye ve'l-İslam: dirase mukarene, Tunus: Câmiatüz-Zeytuniyye el-Ma'hedi'l-Ala liş-Şeria, 1995.
Mendel Lewittes, Jewish Law: An Introduction, Jason Aronson, 1994
Joseph M Baumgarten, Studies in Qumran Law, Leiden: Brill, 1977.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4 X
5
6 X
7
8
9
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 35
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6