Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Prıncıples Of Faıth In Judaısım FDB 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ALİ BAĞIR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ALİ BAĞIR,
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

This cource gives information about the history of principles of Jewish faith.

Dersin İçeriği

Jewish understanding of religion
Jewish belief in pre-classical period
Moses Maimonides
Basic principles in Judaism

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Jewish understanding of religion Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Basic principles in Judaism Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Jewish belief in pre-classical period Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Moses Maimonides Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Influences between Islamic and Jewish theology Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Jewish understanding of religion
2 Jewish faith and world view in Rabbinic period
3 Principles of faith according Philo
4 Faith in Jewish Middle Ages
5 Principles of faith according Maimonides
6 Jewish understanding of God
7 Jewish understanding of revelation and sacred book
8 Jewish understanding of angel
9 Jewish understanding of prophet
10 Jewish understanding of afterlife
11 Jewish understanding of testament and chosenness
12 Jewish understanding of Mashiah
13 Jewish understanding of promised land
14 Influences between Islamic and Jewish theology
Kaynaklar
Ders Notu <p>Yasin Meral, İbn Meymuna G&ouml;re Yahudilikte İman Esasları, A&Uuml;İFD, 52:2 (2011).<br /> Atilla Arkan, İbn Meymun Felsefesinde Tanrı, İstanbul: Değişim, 2007.<br /> Salime Leyla G&uuml;rkan, Kurana G&ouml;re Se&ccedil;ilmişlik Kavramı ve İsrailoğullarının Se&ccedil;ilmişliği Meselesi, İslam Araştırmaları Dergisi, 13 (2005).<br /> Baki Adam, Yahudiliğin misyonerlik anlayışı, T&uuml;rkiye&#39;de misyonerlik faaliyetleri, İstanbul: İSAV, 2004.<br /> Salime Leyla G&uuml;rkan, Yahudi kutsal metinlerinde gayb inancı, Kuran ve Tefsir Araştırmaları IV, İstanbul: İSAV, 2004.<br /> Bayram Dalkılı&ccedil;, İskenderiyeli Yahudi Filozof Philo: eserleri ve felsefi y&ouml;ntemi, Sel&ccedil;uk &Uuml;İFD, 25 (2003).<br /> Salime Leyla G&uuml;rkan, Yahudi ve İslam Kutsal Metinlerinde İnsanın Yaratılışı ve Cennetten D&uuml;ş&uuml;ş, İslam Araştırmaları Dergisi, 9 (2003).<br /> Muhsin Akbaş, Yahudilikte &ouml;l&uuml;m sonrası hayat ve diriliş inancının dini ve teolojik temelleri, DE&Uuml;İFD, 25 (2002).<br /> Ahmet G&uuml;&ccedil;, Yahudilikte defin sonrasına ait gelenekler, U&Uuml;İFD, 10:1 (2001).<br /> Baki Adam, Yahudilikte din kavramı ve din anlayışı, Dinler tarihi Araştırmaları Dergisi, II (2000).<br /> &Ouml;mer Faruk Harman, Yahudilikte peygamberlik ve peygamberler, İslam tetkikleri Dergisi, 9 (1995).<br /> Baki Adam, Yahudilerde Din ve Gelenek &Uuml;zerine, İslami Araştırmalar, 6:1 (1992).<br /> Abdurrahman K&uuml;&ccedil;&uuml;k, Yahudilikteki arz-ı mevud anlayışının boyutları, A&Uuml;İFD, XXXIII.</p>
Ders Kaynakları

Muhammed Ali Bağır, Yahudi Düşünür Saadia Gaon Hayatı, Eserleri ve İnanç Tarihindeki Yeri, Gözlem Gazetecilik Basın Yayın A.Ş., İstanbul 2015

İsmail Taşpınar, Duvarın öteki yüzü, İstanbul: Gelenek, 2003. 

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 4. bsk, İstanbul: İSAM, 2012.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4 X
5
6
7
8 X
9
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 35
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6